TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste  25.05.2018

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Kirkkonummen  Erävaruste Oy (y-tunnus: 0976619-2)

Kopsunmäentie 4

02480 Kirkkonummi

eravaruste@saunalahti.fi


Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi,sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa,sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli,asioidessa käytetty valuutta.Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö,maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen 

  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin 

  • Tilastollisiin tarkoituksiin 

  • Markkinointi tarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojenkäsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:ntietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Tietojenluovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille,verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

 Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus

  • Oikaisuoikeus

  • Oikeus peruuttaa suostumus 

  • Poisto-oikeus

Ystävällisin terveisin

Matti

Erävaruste